Thứ ba, 24 Tháng 7 2012 03:27

Chính sách xử phạt chậm nộp tiền thuê đất

(HQ Online)- Liên quan đến vướng mắc về xử phạt chậm nộp tiền thuê đất đối với các dự án ưu đãi đầu tư xảy ra ở một số địa phương, Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 2427/TCT-CS hướng dẫn vấn đề này.

Theo đó, đối với các dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi đầu tư và được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo qui định của pháp luật đầu tư nhưng chưa nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất cho cơ quan Thuế thì không thuộc diện áp dụng quy định phạt chậm nộp tiền thuê đất.

Ngoài ra, Tổng cục thuế cũng hướng dẫn chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như: Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm: Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất. Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.

Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất (và Hợp đồng hoặc văn bản nhận giao khoán đất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với hộ nông trường viên, xã viên).

Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với các dự án chỉ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản mà người sử dụng đất chưa nộp đủ hồ sơ xin miễn tiền thuê đất theo quy định trong thời gian kể từ ngày hết hạn nộp theo thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Thuế cho đến thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tại cơ quan Thuế, người sử dụng đất bị xử phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế (bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp).

Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi đầu tư và được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đầu tư nhưng chưa nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất cho cơ quan Thuế theo quy định thì trong thời hạn từ ngày hết hạn nộp theo thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan Thuế cho đến thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất tại cơ quan Thuế thì không thuộc diện áp dụng quy định phạt chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo baohaiquan.vn

Phân tích-Cập nhật

Nơi cập nhật những hướng dẫn mới nhất về thuế TNCN, phân tích và bình luận của các chuyên gia tư vấn hàng đầu cũng như chuyên gia hoạch định chính sách thuế.

Xem thêm

Hỏi Đáp

Bạn có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân? Bạn không rõ trường hợp của mình phải khai thuế thế nào? Muốn được tư vấn từ các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm?

Xem thêm

Thuế TNCN cho người nước ngoài

 

 

Từ trước đến này, việc kê khai thuế TNCN vẫn là một mối quan ngại lớn đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bạn muốn tuân thủ tuyệt đối, được hướng dẫn cụ thể, chi tiết và tổng quát nhất về vấn đề này?

Xem thêm

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

 

Có hiệu lực từ năm 2012, việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã chính thức được công bố và triển khai, tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn có quá nhiều vướng mắc. Bạn chưa biết cách tính thuế... công thức quá phức tạp và rối rắm?

Xem thêm